Πρόσφατες Καταχωρήσεις

Το καφενείο (1976)

Ποια Ελένη; (2004)

Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1977)


Γιατί έφυεν η Βαλού (1986)

Η μεγάλη στιγμή (1978)

Πως να κλέψετε τους κληρονόμους σας (2007)


Ο κύκλος με την κιμωλία (2005)

Η Σαλώμη φιλούσε υπέροχα (2000)

Πρόσωπο με πρόσωπο (1987)


Απάτα τον πλησίον σου (2001)