Ο φωτογράφος του χωριού

Παραγωγή: 1977-1978

Είδος: social

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Πληροφορίες

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου